Priėmimas į darželį

Dokumentai ir mokesčiai reikalingi vaiko įtraukimui į darželio sąrašus:

Sutartis;

Medicininė pažyma (Forma Nr.027-1a);

Gimimo liudijimo kopija;

Vienkartinis stojimo mokestis (150 eurų pervedama į darželio sąskaitą).

Papildoma informacija
Sutarties nutraukimas galimas informavus prieš vieną mėnesį;
Stojimo mokestis negrąžinamas (įskaičiuojamas už paskutinį lankymo mėnesį);
Mokėjimas už vaikų darželio lankymą vyksta pavedimu į vaikų darželio banko sąskaitą, kurią galite rasti čia.

Mokėjimų tvarka

Visos dienos mėnesio kaina darželyje 350 eurų (ugdymas, ugdymo priemonės, priežiūra ir maitinimas).
Pusės dienos mėnesio kaina 280 eurų (ugdymas, ugdymo priemonės, priežiūra ir maitinimas).
Mokėjimas atliekamas už einamąjį mėnesį.
Mokėti už vaikų darželio lankymą pavedimu į vaikų darželio banko sąskaitą, kurią galite rasti čia.

Primename:

ugdymo veikla prasideda 9.30.
Labai svarbu nevėluoti, nes tai trukdo grupės darbui.

Vidinė tvarka darželyje

Ateinant į privatų vaikų darželį „Vaikystės taką“ atsinešti:

Avalynę grupei;
Atsarginių rūbelių;
Šukas;
Vienkartinių nosinaičių.

Siūlome nepamiršti:

mylimų žaislų, knygelės, artimųjų nuotraukų, kurios vaikui suteikia saugumo jausmą.

Darželio „Vaikystės takas“ dienotvarkė

Dienos ritmas

7:30 – 8:30 Labas rytas! Įspūdžių aptarimas.

8:30 – 9:00 Pasisveikink su joga. Ryto mankštelė.
9:00 – 9:30 Pusryčiai. Rytinė arbata.
9:30 – 10:30 Ryto ratas. Muzikiniai žaidimai.

10:30 – 11:00 Ugdomoji veikla: dailė/eksperimentai/kulinariniai žaidimai.
11:00 – 12:00 Žaidimai lauke (grupėje).
12:10 – 12:30 Pietūs.
13:00 – 15:00 Poilsio ir ramybės metas.
16:00 Pavakariai
16:30 Vakaro ratas. Dienos darbų užbaigimas (veiklos aptarimas).
17:00 – 18:00 Žaidimai grupėje (lauke).
18:00 Viso gero!

Kai mes kartu:

Dienos darbų pradžia – Ryto ratas. Susėdame į didelį ratą, aptariame dienos veiklas.

Dainuojant pasisveikiname su draugais. Smagu dainuoti vardus, paspausti draugui ranką, palinkėti geros dienos.

Galime atsinešti savo žaisliuką, knygelę.

o