Priešmokyklinė grupė, ugdymas

Priešmokyklinis ugdymas yra privalomas, trunka vienerius metus, per kuriuos siekiama padėti vaikams įgyti mokyklai reikalingas kompetencijas. Privačiame darželyje į priešmokyklinio ugdymo klasę vaikai priimami ištisus metus, siekiant padėti šeimoms tinkamai paruošti vaikus mokyklai.

Priešmokyklinė programa

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja dirba kiekvieną dieną pagal privataus darželio pedagogų parengtas priešmokyklinio ugdymo veiklos gaires, kurias rengiant buvo vadovaujamasi „Priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa”. Priešmokyklinėje grupėje yra ugdoma iki 13 vaikų nuo penkerių metų amžiaus.

 

Priešmokyklinukai privačiame darželyje yra patys vyriausi, todėl dažnai į juos yra kreipiamasi patarimo ar nuomonės, tikimasi iš jų pagalbos, globos, žinių, todėl jie darželyje jaučiasi ypač svarbūs, dideli ir protingi. Užsiėmimas, prilygstantis pamokai mokykloje, vyksta pirmoje dienos pusėje, po ryto rato ir bendrųjų veiklų su ikimokyklinio amžiaus grupe. Priešmokyklinukų grupės užsiėmimas trunka nuo 20 iki 35 minučių, individualiai modeliuojant iškilusias situacijas. Priešmokyklinukų veiklos turinį planuoja priešmokyklinio ugdymo mokytoja. Turinys pateikiamas žaidimo forma, atsižvelgiant į vaikų individualias galimybes. Priešmokyklinio ugdymo ypatumas privačiame darželyje yra tas, kad čia vaikai gali dirbti ne tik prie stalo, bet ir ant kilimo, palangės ar lauke. Priešmokyklinukų veiklos vykdomos tiek individualiai, tiek grupelėmis. Vaikai įgyvendina įvairius projektus, pristato darbus, atlieka eksperimentus bei tyrimus. Priešmokyklinio amžiaus vaikai mokosi su individualiai jiems paruoštomis priemonėmis, kurių pagalba yra siekiama suprasti ryšį tarp raidžių, pastebėti panašumus, suprasti skirtumus ir t.t. Priešmokyklininukų aplinkoje dominuoja užrašai, gausi biblioteka, rašytiniai šaltiniai, šviesos stalas, interaktyvi lenta. Privataus darželio priešmokyklinio amžiaus vaikai savo žinias gilina aplink darželį esančioje kultūrinėje aplinkoje. Planuojamos išvykos į Martyno Mažvydo biblioteką, LR Seimo rūmus, Energetikos muziejų, Nacionalinę dailės galeriją ir t.t.

pexels-yan-krukau-8612995-min (2)

Priešmokyklinukų kompetencijos

 

Priešmokyklinukų kompetencijos tobulinamos ir plėtojamos privačiame darželyje atsižvelgiant į individualius vaiko gebėjimus.

 

Komunikavimo kompetencija, kultūrinė kompetencija, kūrybiškumo kompetencija, pažinimo kompetencija, pilietiškumo kompetencija, skaitmeninė-socialinė kompetencija, emocinė-sveikos gyvensenos kompetencija. Priešmokyklinio ugdymo veiklos gairės numato visų kompetencijų tobulinimą ir gilinimą.

 

Visos priešmokyklinukų ugdymo(si) sritys yra vienodai lavinamos ir vienodai svarbios.

  • Gamtamokslinis ugdymas;
  • Kalbinis ugdymas;
  • Matematinis ugdymas;
  • Meninis ugdymas;
  • Visuomeninis ugdymas;
  • Sveikatos – fizinis ugdymas.

 

Priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimai vertinami du kartus per metus: rudenį ir pavasarį. Patys priešmokyklinukai veda savo veiklų segtuvus, fiksuoja vertinimus, savo darbų pažangą. Apie priešmokyklinuko pasiekimus ir pažangą tėvai konsultuojami metų bėgyje, rengiant individualias konsultacijas. Baigus priešmokyklinio ugdymo programą yra pateikiamos rekomendacijos apie vaiko pasiekimus.

 

Smagiausia metų šventė yra išleistuvės. “Sudie, darželi!” šventę organizuoja visa privataus darželio bendruomenė. Ikimokyklinukai, priešmokyklinukai, tėveliai ir pedagogų kolektyvas. Turime tradiciją šią šventę švęsti darželio kieme su gausiu būriu svečių.

 

Priešmokyklinė klasė Vilniuje

 

Ruošiatės tapti privataus vaikų darželio priešmokyklinuku? Bus reikalinga:

  • Sąsiuviniai linijomis, langeliais pirmai klasei;
  • Pratybų knygelė;
  • Paprastas pieštukas, trintukas, liniuotė, pieštukinė su 6 spalvotais pieštukais;
  • Segtuvas darbams segti.