o

Bendradarbiaujame
su užsienio
mokyklomis

o

Integruojame anglų kalbą į ugdymo
procesą

o

Gausybė eksperimentinių tyrinėjimų

o

Kviečiame studentus iš užsienio

Įdomūs penktadieniai virtuvėje

Dienos pradžia su joga

Tinkama aplinka lauko žygiams

Mums svarbi vaiko emocinė savijauta

FullSizeRender (2)

2-3 metų mažyliai

Pedagogai

Apie mus

Kristina Kivytaitė – elgesio mažoje visuomenėje ekspertė, švelnių mylavimų puoselėtoja ir pasakų sekėja (pedagogė 2-3 m. amžiaus grupėje).

Inga Dumčienė – judrių žaidimų, muzikinių užsiėmimų ir kūrybiškų veiklų sumanytoja (pedagogė 2-3 m. amžiaus grupėje).

Alma Zalieckienė – pedagogių padėjėja ir švaros užtikrintoja!

FullSizeRender (1)

3-4 metų vaikai

Pedagogai

Apie mus

Kotryna Gromavičiūtė – anglų kalbos pamokėlių organizatorė, aktyvių veiklų puoselėtoja ir socialinių santykių ekspertė (pedagogė 3-4 m. amžiaus grupėje).

Jurgita Venienė – gimtosios kalbos užsiėmimų, žaidimų puoselėtoja, tautiškumo ugdytoja ir ramių lauko žygių sumanytoja (pedagogė 3-4 m. amžiaus grupėje).

Diana Seredienė – pedagogių padėjėja ir švaros užtikrintoja!

FullSizeRender (3)

4-6 metų vaikai

Pedagogai

Apie mus

Asta Kraujelienė – vaikų darželio „Vaikystės takas“ direktorė.

Daiva Gerdzevičienė – direktorės pavaduotoja ugdymui, priešmokyklinio ugdymo pedagogė, atsakinga už tarptautinius projektus. Kūrybinių iniciatyvų sumanytoja ir organizatorė.

Giedrė Dabužinskienė – aktyvių ir sportinių veiklų ekspertė, lauko žygių organizatorė, gimtosios kalbos pamokėlių kūrėja ir sveikos mitybos specialistė (pedagogė 4 – 6 metų amžiaus grupėje).

Daiva Gailienė – vaiko emocinės savijautos ekspertė, žaidimų ir kūrybinių veiklų puoselėtoja bei terapinių pasakų propaguotoja (Pedagogė 4-6 metų amžiaus grupėje).

Aldona Matusevičienė – pedagogių padėjėja ir švaros užtikrintoja!