Privatus darželis nuo 1,5 metų Vilniuje

Privatus vaikų lopšelis darželis Vilniuje „Vaikystės takas” praveria duris vaikučiams nuo 1,5 metukų. Ir čia mes susiduriame su adaptacija. Adaptacija yra procesas, kuris trunka tol, kol vaikas pasijaučia ramus, saugus ir laukiamas naujoje aplinkoje. Šiame etape rekomenduojame glaudžiai bendradarbiauti visoms pusėms.

 

Šeima – vaikas – pedagogai

 

Pirmieji kartai lopšelyje būna labai trumpi, suteikiantys daug emocijų. Rekomenduojame palikti vaikutį bent trumpam laikui (10 minučių). Pavyzdžiui, palaukti už durų ir grįžti. Tai atliekant keletą dienų vaikas pradeda suprasti, kad yra paliekamas trumpam, nors išsiskyrimas jį ir liūdina. Privataus darželio pedagogai rekomenduoja nusiteikti pozityviai ir rodyti vaikučiui teigiamas savo emocijas kalbant apie ugdymo įstaigą. Pasakoti vaikui apie tai ką veiks po darželio. Klausinėti vaiko apie buvimą lopšelyje. Visi vaiką supantys žmonės turi suprast, kad adaptacija yra naujas etapas vaikučio gyvenime ir reikia jam padėti tai išgyventi.

 

Šiame amžiaus tarpsnyje t.y. nuo 1,5 metukų, ugdymo turinys yra visas vaiko gyvenimas grupėje: atėjimas į darželį, valgymas su bendraamžiais prie vieno stalo, miegas, bendravimas, siūloma veikla. Privataus darželio pedagogai akcentuoja, kad labai svarbu šiuo laikotarpiu skirti didelį dėmesį vaikų kalbai, kalbos supratimui, judesių lavinimui. Taip pat emociniam, socialiniam ir pažintiniam vaiko ugdymui(si).

 

Mažylių ugdymas

 

Privatus darželis vaikams nuo 1,5 metų pasižymi jaukia „namine” aplinka. Darželio erdvės sukurtos taip, kad mažieji lopšelio gyventojai jaustųsi saugūs, laisvai judėtų po jiems skirtas erdves. Aplinka yra suskaidyta veiklos centrais, kur kiekvienas žaislas ar priemonė turi savo vietą. Tokiu būdu mažiesiems yra lengviau išmokti tvarkyti žaidimo vietą.

 

Ugdymo(si) sėkmė šiame amžiaus tarpsnyje priklauso nuo glaudaus bendravimo ir bendradarbiavimo su šeima. Darželio pedagogai siekia įsigilinti į tėvų lūkesčius, informuoti apie vaiko ugdymo(si) pasiekimus, spręsti iškilusias problemas. Kaip papildomo bendradarbiavimo forma yra kuriama uždara socialinė grupė internetinėje erdvėje, kur šeimos gali dalintis savo pastebėjimais, gerąja praktika, lūkesčiais ir asmeniškai konsultuotis su dirbančiais pedagogais. Ten rasite nuotraukų, video filmukų, veiklų aprašymų, dainelių, eilėraštukų…

 

Privataus darželio „Vaikystės takas” pedagogai mano, kad šiuolaikiniai 1,5 metų vaikai yra imlūs, greit pradeda orientuotis aplinkoje, suprast susitarimus. Pastebėjome, kad labai svarbu vaiką „įvesti” į darželio dienos ritmą t.y. mažais žingsneliais per dienelę. Kai vaikutis žino, kas po ko vyksta, jis jaučiasi saugesnis ir ramesnis. Siūlome ir šeimoms akcentuoti dienos ritmą. Pavyzdžiui, kai pamiegosi, aš ateisiu ir mes kartu važiuosime į parduotuvę. Darželio lopšelio grupėje vaikai nuo pirmos dienos patys tvarkosi savo žaidimo vietą, plauna rankytes, išjungia šviesą, pristumia kėdę, uždaro duris, valgo, padeda draugui… Ir šitie maži darbeliai jiems yra labai svarbūs. Jie mokosi būti savarankiški, atsakingi bendruomenės piliečiai. O šalia jų esame mes, pedagogai, pasiruošę pagelbėti, pamokinti, susitarti.

 

Dažnai tėveliams neramu, ar mano mažylis sugebės pats pavalgyti, užmigti, nusiplauti rankas…? Gal reikia kažką išmokt prieš pradedant lankyti lopšelį darželį?

Mes visko išmoksime čia, kartu su mus pasitinkančiais pedagogais.

Keliaukime Vaikystės taku!

Dienos ritmas

 

Mažais žingsneliais per dienelę:


07:30 – 08:30 Labas rytas!
09:00 – 09:30 Pusryčiai.
09:30 – 10:30 Ryto ratelis, aktyvi veikla.
10:30 – 11:30 Žaidimai lauke.
12:00 – 13:00 Pietūs.
13:00 – 15:00 Poilsio ir ramybės metas.
16:00 – 16:30 Pavakariai
16:30 – 18:00 Vakaro ratelis, žaidimai.

vaikai darželyje