2 metų vaiko raida

vaikai su kaukėmis

2 metų vaiko raida

Vaiko raida yra individualus procesas, kuris vyksta iki pilnametystės, apima keturias raidos sritis: socialinę-emocinę, fizinę, pažinimo ir kalbos. Nors skirstymas ir įneša aiškumo apie vaikų raidos ypatumus, tačiau jis yra dirbtinis. Iš tiesų negalima atskirti vieną nuo kitos raidos sritis. Jos visos yra tarpusavyje glaudžiai susijusios ir dažnai persipina. Kaip ir vienos srities raida veikia kitą ir yra veikiama kitos raidos sričių.

2 metų mažyliai kaupia savo patirtį veikdami: manipuliuodami daiktais, stumdami, liesdami, lipdami, vartydami, ragaudami, dėdami vieną daiktą ant kito…Daug kartų kartodami vieną ar kitą veiksmą, čiupinėdami ir vartydami daiktus, juos taikydami ir derindami, dėliodami ir tyrinėdami jų formas, savybes, dvimečiai vaikai pradeda aptikti veikėjo ir daikto santykį, priemonės ir tikslo ryšį. Vaikų darželyje lopšelyje skatiname, kad vaikai patys rintusi veiklą, o šalia esantys pedagogai apie ją pasakoja, praplečia. Stebi, pataria, pagiria, padeda perprasti pasiūlytas priemones. Leidžia vaiko pomėgiams diktuoti veiklos kryptį ir pobūdį.

Šio amžiaus tarpsnio vaikai dar nemoka dalintis. Taip pat palaukti savo eilės. Pedagogai siekia, kad mažyliai įsijaustų į kito vaiko situaciją ir būtų mezgami emociniai ryšiai tarp lopšelinukų.

Gebėjimas kalbėti yra labai svarbus šio amžiaus tarpsnio dalykas. Prieš ištariant pirmuosius žodžius, iki dviejų metų vaikas bendrauja veido išraiška, kūno judesiais, garsais. Vėliau atsiranda pavieniai žodeliai. Mažyliai greit suvokia, kad kalbos pagalba galima pasiekti žymiai daugiau. Įsisavina kalbos modelį: veikėjas-veiksmas-daiktas. Vaikų darželyje lopšelyje pedagogai daug bendrauja su vaikais, jie tiesiog „priversti” įvardinti daugelį dalykų. Bendraamžių bendruomenė taip pat skatina kalbos vystymąsi. Kalboje atsiranda daugiau žodžių, frazių, pradedami formuluoti trumpi klausimai.

Fizinis dvejų metų vaiko vystymasis sparčiai vyksta natūraliai, didėja vaiko gebėjimas savo kūną pritaikyti įvairioms aplinkybėms. Jis bėgioja, laipioja, šokinėja.

2 metų raidos gebėjimai

 • Valdo savo kūną: bėga, lipa, valgo, tyrinėja.
 • Pastato bokštą iš kaladėlių.
 • Žino, rodo kūno dalis.
 • Vartoja apie 20 žodžių, kelias frazes.
 • Popieriuje braižo netaisyklingas linijas.
 • Rodo paveikslėlius, kartais įvardija ką mato.
 • Atneša, rodo daiktus.
 • Mąsto „simboliškai”, priskiria daiktams kitokias savybes.

 

vaiko ranka

Vaiko jausmų ugdymas svarbus kaip ir fizinis, pažintinis, socialinis vystymasis, kalbos lavėjimas ir reikalauja pedagogų supratimo, paramos. Ugdytis jausmus vaikai pradeda nuo mažumės. Jie patiria dėkingumą ir pasididžiavimą, baimę ir susirūpinimą, džiaugsmą ir meilę, pyktį ir nusivylimą. Jie kaip ir suaugę žmonės per dieną susiduria su plačia jausmų gama, ir visi jie reikalingi. Laimingi ir savi pasitikintys vaikai jaučiasi saugūs. Neigiami jausmai yra nemalonūs ir verčia vaikus priešintis. Baimė skatina gintis. Pedagogai privalo padėti vaikams susivokti jausmuose, mokinti perprasti kitų bendruomenės narių jausmus ir išmokinti tvardytis, jausmus nukreipti kita linkme. 2 metų mažyliai mielai bendrauja su kitais vaikais, tačiau jie dar nemoka palaikyti ryšio ir dažnai įsivelia į konfliktus. Todėl šiame amžiaus tarpsnyje reikalinga nuolatinė pedagogų, tėvų parama ir vadovavimas. Šio amžiaus tarpsnio vaikams dažnai pasireiškia nuosavybės jausmas. Tai reiškia, kad jiems sunku suprasti, kad kiti vaikai turi taip pat savų poreikių, kurie nesutampa ar yra tiesiog nesaugūs. Tarp vaikų vyksta bendravimo ribų nustatymas. Tai yra normalus šiame amžiaus tarpsnyje pasitaikantis reiškinys, kuris reikalauja pedagogų, tėvų, suaugusių kantrybės.

Mažylių grupės, maži susitarimai

 • Padėkojame vaikams už atliktą darbą.
 • Mandagūs žodeliai yra mūsų draugai (ačiū, viso gero, iki, prašom).
 • Susipykome: apsikabinkime, paglostykime draugą.
 • Moku pats apsiauti batukus.
 • Pats plaunu rankytes.
 • Smagu žaisti, smagu tvarkyti.
 • Esu piktas – pasikalbėkime.