4 metų vaiko raida

4 metų vaiko raida

Vaikai vystosi ir pažįsta juos supantį pasaulį tobulėdami visose keturiose raidos srityse – socialinėje ir emocinėje, fizinėje, pažinimo ir kalbos. Tai neįvyksta iš karto. Pedagogai, ugdantys vaikus, atsižvelgia į kiekvieną sritį ir siekia vystymosi pažangos kiekvienoje raidos srityje. Pavyzdžiui, skaitymo ir rašymo įgūdžiai. Kalbos pagalba pateikiame mintį. Kalbėdami su vaikais, klausdami, padėdami jiems suprasti ugdome vaikų kalbą. O socialinė emocinė raida prasideda tada, kai vaikas pats pradeda vartyti knygas, įtraukia į procesą grupes draugus, tėvus. Fizinė raida atsiskleidžia naudojant rašymo priemones, žirkles. Pažinimo gebėjimai išryškėja kai vaikai pradeda vaidinti skaitytus tekstus, gilintis į veiksmo ir pasekmės ryšį.

Keturmečiai vaikai geba atlikti tas pačias ugdymo užduotis kaip ir trimečiai, bet jas reikia pateikti sudėtingiau. Šio amžiaus tarpsnio vaikai jaučiasi nenugalimi ir pasirengę įveikti bet kokį sunkumą, įsitraukia į detaliai plėtojamą grupinį socialinį žaidimą. Sugeba įsijausti į kito vaiko būseną, sugeba kalbėti apie savo bei kitų jausmus. Šie vaikai bando savo galimybių ribas ir gali logiškai paaiškinti, kodėl taip ar kitaip elgiasi. Dėmesio sutelkimas kryptingai veiklai dar yra palyginus neilgas, tačiau jie greit randa sprendimus. Keturmečiams būdinga savarankiškumo ir draugiškumo dermė. Jiems patinka viską daryti patiems, Susidraugavę lengviau dalinasi žaislais. Žaisdami vieni ar grupėje, ketverių metų vaikai yra ekspresyvūs, savo poziciją sugeba išreikšti tiek veiksmais, tiek mimika, tiek žodžiais.

Keturių metų vaikai fiziškai yra pajėgesni nei trimečiai. Kūno judesiai greit lavėja ir jie gali ilgą laiką būti aktyvūs. Jų kojų raumenys išsivystę tiek, kad vaikai gali ritmiškai bėgti. Noriai šliuožia, supasi ir žaidžia kieme, naudodamiasis ten esančiais žaidimų aikštelės įrenginiais. Smarkiai pagerėja šio amžiaus tarpsnio vaikų savarankiškumo, koordinaciniai įgūdžiai. Jie patys gali nusiplauti rankas, užsisegti, apsiauti, užtraukti užtrauktuką, gali kirpti, dėlioti sudėtingas dėliones…

Dauguma ketverių metų vaikų pažinimo raida sparčiai lavėja. Jie elgiasi kaip pradedantieji mokslininkai. Juos žavi priežasties ir pasekmės principas, visada nori žinoti įvykių priežastis. Pasitaiko, kad šio amžiaus vaikai gali turėti iracionalių baimių, nes sunkiai atskiria tikrovę nuo fantazijos, o elgesys kartais gali būti prilyginamas melavimui. Pavyzdžiui, vaikas įtiki, kad spintelėje gyvena baubai, ir jie ten stuksena, nors stuksena pats. Augdami keturmečiai stengiasi atskirti tiesą nuo prasimanymo. Nors tiesa dažnai yra iškreipiama.

Ketverių metų vaikų kalba sparčiai tobulėja, jiems patinka kai išklausoma jų nuomonė, pasakojimas, patinka diskutuoti aktualiom temom, taip pat mėgstama klausytis skaitomų knygų. Žodynas sparčiai gausėja, nauji žodžiai žavi keturmečius. Kalba sklandi, taisyklinga, vartojami sudetingesnės gramatinės sandaros sakiniai. Bendravimas su bendraamžiais džiugina šio amžiaus vaikus. Iš keturmečio vaiko dažnai galima išgirsti klausimą “kodėl?”, sudarant situaciją, kad nori žinoti atsakymą. Tačiau tai nėra taip svarbu, kaip faktas, kad suaugęs žmogus jam skirs individualaus dėmesio.

vaikai apsikabinę

4 metų raidos gebėjimai

  • Mėgsta žaisti vaidmenų žaidimus, įsikūnija į personažus.
  • Geba papasakoti įvykių seką, vartoja sudėtingesnius sakinius.
  • Geba nupiešti žmogų, mašiną, moka kopijuoti.
  • Pats apsirengia ir nusirengia.
  • Geba suskaičiuoti, palyginti.
  • Geba užjausti, paguosti, paklausti.